كل عناوين نوشته هاي شيدا حمزه

شيدا حمزه
[ شناسنامه ]
گمگشته ابدي عشق ...... شنبه 92/10/28
تنها كار درستم... ...... جمعه 92/10/27
مادر ...... پنج شنبه 92/10/26
قايم موشك ...... پنج شنبه 92/10/26
زندگي را دوست دارم نه در قفس...بوسه را دوست دارم نه در هوس...تو ...... شنبه 92/4/1
صرفه جويي در مصرف سوخت ...... جمعه 92/3/31
مرگ ...... جمعه 92/2/20
ذهن مريض ...... پنج شنبه 92/2/19
علف بايد به دهن بزي شيرين باشه... ...... چهارشنبه 92/2/18
توجه...توجه... ...... چهارشنبه 92/2/18
يك...يك...يك... ...... چهارشنبه 92/2/18
  ==>   ليست آرشيو شده ها