سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

فقط با من بخند

صفحه خانگی پارسی یار درباره

یک کردم کوچولو...

    نظر

همه ی خواهم ها و شاید ها و باید ها

زیر آفتاب لم داده بودند و استراحت میکردند.

ولی وقتی سر و کله ی یک کردم کوچولو پیدا شد...

تمام اون خواهم ها و شاید ها و باید ها فرار کردند و هفت سوراخ قایم شدند.