سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فقط با من بخند

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فقط نگاهت میکنم...

    نظر

میری و من فقط نگاهت میکنم.تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم.بی تو یک عمر فرصت برای گریستن هست اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقی است و شاید همین یک لحظه اجازه زیستن در چشمان تو را داشته باشم.