سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

فقط با من بخند

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چشم چشم دو ابروووووووووووووووووووو...

    نظر

چشم چشم دو ابرو

نگاه من به هر سو

پس چرا نیستی پیشم؟؟؟

نگاه خیس تو کو؟؟؟

گوش گوش دو تا گوش

یه دسته باز

یه آغوش

بیا بگیر قلبمو

یادم تو را فراموش

چوب چوب یه گردن

جایی نری تو بی من

دق میکنم میمیرم

اگه دور بشی از من

دست دست دو تا پا

یاد تو مونده اینجا

یادت میاد که گفتی:

بی تو نمیرم هیچ جا؟؟؟

من؟؟؟من؟؟؟

یه عاشق

همون مجنون سابق...